Notice

NTJ – NORMES TECNOLÓGIQUES DE JARDINERIA

Són unes publicacions tècniques dirigides a tots aquells professionals de la jardineria i el paisatgisme. Les NTJ estableixen uns criteris objectius per als productes i serveis.

 

Fomenten la QUALITAT i la Seguretat. Incrementen la imatge de professionalitat i el prestigi dins del mon de la Jardineria i el Paisatgisme.

 

Estan en línia amb les normatives europees. Unifiquen criteris, possibilitant la utilització d’un llenguatge comú i afavorint la transparència del mercat.

 

Són d’ús habitual en Ajuntaments, gabinets d’arquitectura i enginyeria, vivers, centres de formació, etc. 

 

TARIFES I DESCOMPTES 2014
 

TARIFES I DESCOMPTES

 
 
LLISTAT    FAMÍLIES NTJ 
 

LLISTAT FAMILIES NTJ,

segons la temàtica de les normes s'agrupen per families

LLISTAT    NTJ PUBLICADES
 

LLISTAT NTJ PUBLICADES