Notice

INFORMES/ESTUDIS

Estudis de rendibilització dels mitjans disponibles dins l’àmbit municipal per un correcte manteniment, optimització dels serveis de manteniment dels Ajuntaments.

 
Estudis independents per a l’adjudicació d’obres i serveis a les entitats contractants (ajuntaments, empreses privades, administració en general). Valoració d’ofertes de contractes de jardineria pública.