Estem treballant en un nou web. Qualsevol consulta o incidència contacteu amb nosaltres trucant al 932 46 15 17

Notice

ASSESSORIA TÈCNICA

Redacció de plans directors i ordenances municipals en relació a la jardineria pública.
Redacció de plans de gestió d’arbrat urbà.
Inventariat dels parcs i jardins urbans i de l’arbrat viari. I informatització de l’inventari.