Notice

SERVEIS

Fins l’actualitat la Fundació a través de la Comissió s’ha centrat en la redacció i edició de la col·lecció de les NTJ, i com a subproductes d’aquesta col·lecció, la de Manuals pràctics i la de CDs.

 

Des de fa uns anys s’han incrementat les col·laboracions i encàrrecs amb altres entitats o amb administracions per dur a terme documentació tècnica i estudis tècnics.

 

La Fundació ofereix els seus serveis a les entitats que requereixin d’assessorament tècnic.

 

A banda de l’equip base, la Fundació compta amb col·laboradors externs amb una àmplia experiència i reconegut prestigi dins de l’àmbit de la jardineria i el paisatge.