Notice

PROJECTES

La Fundació amb la vocació de donar servei al mon de la Jardineria i el Paisatge ha desenvolupat, al llarg dels últims anys, diversos projectes.

 

 • - Certificació de Qualitat de dos parcs a Badalona, en col·laboració amb Consecert.

 • - Redacció dels Criteris d’Integració Paisatgística del sector agrícola per a PTOP.

 • - Estudi dels Assaigs i proves de camp de les obres de jardineria per a l’ITeC-GISA.

 • - Treball previ de localització de documentació de la biodiversitat vegetal i Treball de redacció de l’Estudi de la Biodiversitat Vegetal dels Parcs i Jardins de Barcelona, a Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal.

 • - Treball per Parcs i Jardins de Barcelona, d’Identificació de les plantes del Jardí d’Aclimatació i de l’Hivernacle i l’Umbracle del Parc de la Ciutadella.

 • - Redacció del Manual d’Ecogestió del Sector de la Jardineria, per al DMAH.

 • - Treball de redacció de la Guia de bones pràctiques en el disseny, la realització i el manteniment dels jardins per a l'ús sostenible de l'aigua i l'entorn natural per l’ACA amb el CHOC.

 • - Acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua per la col·laboració en l’edició del manual “El jardí que no malbarata l’aigua: manual pràctic per un bon ús de l’aigua de reg en el jardí”.

 • - Organització del Seminari de Jardineria Urbana, Universitat Tècnica d'Estiu de Catalunya, Sitges.

 • - Coorganització de 1es Jornades sobre Plantes Autòctones, juntament amb l’IRTA, el DARP i el Mercat de Flor i Planta Ornamental de Catalunya.

 • - Coorganització I Jornada de Bioenginyeria en Àmbit Fluvial Mediterrani, Salt.

 • - Coorganització i participació al VI Congrés de l’AEIP Bioenginyeria, Paisatge i Territori, conjuntament amb la Fira SPV a Girona.

 • - Participació en el comitè organitzador del Congrés Ciutat Verda, a Barcelona.

 • - Participació en la Comissió de redacció del Llibre blanc de bones pràctiques en els tractaments en parcs i jardins, impulsat pel DAR.

 • - Participació en el Comitè Redactor del Prototipus de Catàleg de Paisatge (Observatori del Paisatge).

 • - Assistència a les reunions del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge.

 

 

Estem a la vostra disposició per a portar a terme tot tipus de projectes.