Notice

HISTÒRIA

La Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana fou constituïda l’any 2002 des del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de  Catalunya (COETAPAC). Així, en l’Assemblea General Extraordinària del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya celebrada a Tarragona el 16 de febrer de 2002, s’aprovà la creació de la Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana, la qual es constituí a Barcelona el 21 de març del mateix any.

 
Les finalitats de la Fundació han estat les que tenen per objecte la formació integral i el reciclatge i perfeccionament professional dels enginyers tècnics agrícoles dins l’exercici de la seva professió. Així com la comunicació i l’intercanvi d’experiències amb professionals d’altres àmbits territorials, estatals o intercomarcals, la promoció i foment de la qualitat, normalització i competitivitat dels productes i dels serveis en l’àmbit del sector agrari, agroalimentari, de les produccions ecològiques i integrades, el desenvolupament rural i tot allò relacionat amb el medi ambient, la jardineria i el paisatgisme, la competitivitat, la investigació, la divulgació i la relació i l’intercanvi amb els diferents organismes, entitats, empreses i professionals d’aquests sectors.
 
Un dels objectius de la Fundació des de la seva creació, fou la de redactar, difondre i implantar les normes de referència tècnica de caràcter, així com el material necessari, els productes, les tècniques o els procediments utilitzats en jardineria i en paisatgisme.
 
Aquest objectiu ha tingut com a fruit la redacció de les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ), editar-se des de l’any 1992. Es va crear la Comissió de Jardineria i Paisatgisme, encarregada de l'elaboració de les Normes. Les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme han estat fins ara i són encara la primera referència d’aquestes característiques que s'elabora arreu de l'Estat espanyol.
 
El passat 23 de març de 2011 va tenir lloc a la seu del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya la signatura de la modificació dels estatuts de la Fundació Privada de l’Enginyeria Agrícola Catalana, passant a constituir-se com a FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE.
 
Amb aquesta adaptació, al marge del propi Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles,  s’han incorporat com a nous patrons el Gremi de Jardineria de Catalunya i l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya (APEVC).