Notice

EQUIP

L'equip de la Fundació està organitzat de la següent manera

PATRONAT
CÀRREC FUNDACIÓ NOM ENTITAT
President Ramon Lluís Lletjos Castells Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.
Vicepresident
 
Eudald Morera Salis Gremi de Jardineria de Catalunya.
Vicepresident Segon
Francisco Javier Loren Zaragozano
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España
Secretari
Joan Gual Martí
Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.
 
Patró Temporal Francesc Xavier Vila Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.
Patró Temporal Jordi Bosch Janer Gremi de Jardineria de Catalunya.
Patró Temporal Fernando Lafuente Peláez Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.
 
COMITÉ CONSULTOR PATRONAT
NOM ENTITAT

Francesc Xavier Vila

Joan Salvador Minguet

Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

Jordi Bosch

Santiago Caballero

Gremi de Jardineria de Catalunya.

Joan Gual

Fernando Lafuente

Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

 
José Antonio Casla
 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España

 

EQUIP DE TREBALL
NOM CÀRREC E-MAIL

Isabel Figueras i de Palol

Direcció

JLIB_HTML_CLOAKING

Estefania Rubio Jiménez

Administració

JLIB_HTML_CLOAKING

 

 

 

COMISSIÓ NTJ

Xavier Argimon de Vilardaga

Tècnic responsable

JLIB_HTML_CLOAKING

Joaquim Bosch Bosch

Tècnic responsable

JLIB_HTML_CLOAKING