Notice

Avís legal

1.- INFORMACIÓ LEGAL

TITULAR: FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE

NIF: G-60721214

Adreça: C. Enamorats, 62-64 Baixos 08013- BARCELONA

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1680.

2.- PROPIETAT INTELECTUAL I UTILITZACIÓ DE CONTINGUTS

La Web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge o d'algun organisme vinculat a aquesta, o a tercers que hagin estat autoritzats a l'ús d'aquests continguts.

 

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o de la configuració i presentació d'aquest.

 

La Fundació de la Jardineria i el Paisatge no garanteix la inexistència d'errades en l'accés al web o en el contingut, encara que aquest estigui actualitzat, però desenvoluparà els seus millors esforços per evitar-les, resoldre-les o actualitza els continguts.

 

Tant l'accés a aquest web como l'ús que pugui fer-se de la informació que s'hi conté, és responsabilitat exclusiva de qui ho faci. L'usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador d'usuari. En concret, serà responsable d'escollir, com a clau i com a recordatori de la clau, contrasenyes i frases robustes, és a dir, xifres i lletres, i fins i tot, en els sistemes que ho permetin, signes de puntuació i caràcters especials, difícils d'endevinar. En especial, l'usuari evitarà escollir paraules del diccionari, paraules que estiguin relacionades amb ell (nom d'un familiar, domicili, data de naixement, etc.) o fàcils d'endevinar (combinacions de noms amb mesos, prefixos i sufixos, etc.). La Fundació no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d'aquest accés o de l'ús de la informació.

 

Fundació de la Jardineria i el Paisatge no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència al web.

 

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Fundació de la Jardineria i el Paisatge, donarà lloc a les responsabilitats establertes legalment

 

3.- PROTECCIÓ DE DADES

La utilització de les dades personals serà en tot moment lícita i consentida per l'usuari. En el moment en què un client es registra a la tenda o realitza una comanda, les seves dades personals i les dades relatives a la seva compra o als serveis realitzats són incorporats a la nostra base de dades per tramitar comandes.

 

Fundació de la Jardineria i el Paisatge garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients, i així, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a la Fundació de la Jardineria i el Paisatge i al tractament automatitzat dels mateixos, per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis.


Aquestes dades personals estan essent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


La política de privacitat de la Fundació de la Jardineria i el Paisatge li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i en la normativa de desenvolupament, la Fundació de la Jardineria i el Paisatge garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i l'informa de la possibilitat d'exercitar, d'acord amb aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, dirigint un escrit a Fundació de la Jardineria i el Paisatge: Ref Dades. Carrer Enamorats, 62-64 baixos. 08013- Barcelona.